YATIRIMCILAR KULÜBÜ - ÜYELER

Yatırımcılar Kulübü Üyeleri, güçlü finansal etkiler yaratan bireylerden oluşmaktadır.

Yatırımcılarımız çok farklı sektörlerden ve mesleklerden gelen sermaye sahibi insanlardır ve onların doğru yatırımlar yapmaları, risksiz ve yüksek kazançlar elde etmeleri, bizim tek önceliğimizdir. Yatırımcılar Kulüpleri dünyanın hemen her ülkesinde başarıyla uygulanmaktadır ve tek başına hiçbir yatırımcının elde edemeyeceği indirimler, bir araya gelerek güçbirliği oluşturarak daha büyük bir finansman kaynağı oluşturan Kulüp Üyelerine rahatlıkla sunulmaktadır. 

Yatırımcılarımız çok farklı sektörlerden ve mesleklerden gelen sermaye, mevduat, kredi ve kaynak sahibi insanlardır. Yatırımcılarımız varlıkları ile projelerin hayata geçmesini ya da başarıya ulaşmasını sağlarlar. Yatırımcıların bir çatı altında toplanması ve güç birliği yaratılması yatırımların karlılığını önemli ölçülerde arttıracaktır.

Kimler Üye Olabilir
Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen herkes bu Kulübe üye olabilir.
Bireylerin mevduatlarının 1 M TL'yi aşması gerekli olup, beyan etmek zorunludur.
Hem bireyler hem de şirketler üye olabilirler.

Kimler Üye Olamaz
Gayrimenkul geliştiren ve pazarlayan şirketler, hissedarları ve çalışanları üye olamazlar.
Emlak danışmanlığı, aracılığı, komisyonculuğu ile uğraşanlar üye olamazlar.

Üyelikten Çıkarılma
Üyelerin şikayeti ve/veya Kulüp yöneticilerinin takdiri üyelikten çıkarılmak için yeterlidir.
Kendi hizmet ve/veya ürünlerini pazarlamak amacıyla üye olduğu anlaşılanların üyeliği sonlandırılır.